Shadow
 
Home   Wie ben ik   Portfolio   Werkwijze   Artikelen   Contact   
 
Organisatie
Resultaat
 
 
 
 
 
Regionaal partner Vrigo Vastgoed BV in
de ontwikkeling van het Meer Generatie Huis
Nederland.

 
 
Gastcollege Politiek en Bestuur
 • Introductie lokaal bestuur
 • Simulatie raadsvergadering
 •  

 
 
Gastcollege Politiek en Bestuur
 • Decentralisatie sociaal domein
 • Het meergeneratiehuis als nieuw woonconcept
 
 
Generative Leadership, Politiek en Bestuur. Ontwikkeling cyclus van drie ontmoetingen: In gesprek komen, elkaar werkelijk ontmoeten. Schudden aan de boom, thema’s zichtbaar en bespreekbaar maken. Creëren vanuit de innerlijke bron, de toekomst vorm geven.


 
 
Bijdrage aan de najaarsconferentie van de Bond
voor Nederlandse Predikanten onder het motto
"Vrienden met de Mammon. Zingeving in tijden
van crisis." Wat doet de kerk voor mensen in de
puree?
 
 
 
 
 
 
 
 
Advisering Bos Pianoservice BV te Bodegraven bij onderzoek bestemmingsplan bedrijventerrein Broekvelden, overleg met gemeente en aanvragen van omgevingsvergunning.
 
 
 
 
 
 
Begeleiden Startfase Hospice Bodegraven-Reeuwijk:
 • Bedrijfsplan, financieringsopzet
 • Organisatie, opleidingstraject
 • Huisvesting, overleg gemeente
 • Informatiebijeenkomsten
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking Hospice Bodegraven-Reeuwijk:
 • IntentieovereenkomstGHZ-HBR
 • Onderzoek samenwerking reguliere streekziekenhuizen en hospices
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding jurering woningbouwproject voor starters:
 • Overleg met wethouder en ambtelijk projectleider
 • Begeleiding juryproces
 
 
 
 
 
 
 
Behartiging belangen mensen met een uitkering:
 • Advisering College B&W en gemeenteraad op Sociaal Domein
 • Voorzitter platform uitkeringsgerechtigden
 
 
 
 
 
 
 
Bijdrage leergang beleidstrainees Provincie Noord Holland
 
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijke functie: Voorzitter Bestuur lokale afdeling:
 • Ondersteuning fractie
 • Voorbereiding raadsverkiezingen 2014
 
 

 

Wilt u uw logo hier?


 
  Bouwens Politiek en Bestuur
  T   | 06 8399 8239
  E   | info@bouwenspolitiekenbestuur.nl
  W   | www.bouwenspolitiekenbestuur.nl
Alle rechten voorbehouden 2018 - www.bouwenspolitiekenbestuur.nl - Design by Star Reklame - Website by The Right Productions
Shadow